ภาค 3
 • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

7 ถ.กำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

02-2415600 - 10 ต่อ 73000-1


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

02-2415600 - 10 ต่อ 73100-1

  • สาขาสีคิ้ว
  • บ้านพักสรรพสามิต 300/2-3 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว

   02-2415600 - 10 ต่อ 73110-1

  • สาขาโนนสูง
  • บ้านพักสรรพสามิต ถ.ศรีธานี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

   02-2415600 - 10 ต่อ 73120-1

  • สาขาบัวใหญ่
  • เลขที่ 52-54 ถ.เทศบาล 5 ต.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

   02-2415600 - 10 ต่อ 73130-1

  • สาขาพิมาย
  • เลขที่ 554/4 - 5 หมู่ 14 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

   02-2415600 - 10 ต่อ 73140-1

  • สาขาโชคชัย
  • 256/93 หมู่ 12 ถ.โชคชัย-สีคิ้ว ต.โชคชัย จ.นครราชสีมา

   02-2415600 - 10 ต่อ 73150-1


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังใหม่) ชั้น 4 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

02-2415600 - 10 ต่อ 73200-1

  • สาขาภูเขียว
  • เลขที่ 786 หมู่ 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73220-1

  • สาขาจัตุรัส
  • เลขที่ 255/2 หมู่ 12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73210-1


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

02-2415600 - 10 ต่อ 73300-1

  • สาขาสตึก
  • เลขที่ 344/62-63-64 ถ.สนามม้า ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

   02-2415600 - 10 ต่อ 73310-1

  • สาขานางรอง
  • เลขที่ 769, 771, 773 หมู่ที่ 21 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

   02-2415600 - 10 ต่อ 73320-1

  • สาขาประโคนชัย
  • เลขที่ 179 หมู่ 5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

   02-2415600 - 10 ต่อ 73330-1


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ยโสธร

02-2415600 - 10 ต่อ 73400-1

  • สาขาไทยเจริญ
  • เลขที่ 264 หมู่ 4 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

   02-2415600 - 10 ต่อ 73410

  • สาขามหาชนะชัย
  • เลขที่ 230 หมู่ 4 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

   02-2415600 - 10 ต่อ 73420


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

02-2415600 - 10 ต่อ 73500-1

  • สาขาสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 591 หมู่ 2 ถ.รองเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

   02-2415600 - 10 ต่อ 73510-1

  • สาขาโพนทอง
  • เลขที่ 32 หมู่ 2 ถ.โพนทอง-หนองพอก ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

   02-2415600 - 10 ต่อ 73520-1

  • สาขาอาจสามารถ
  • เลขที่ 125-129 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

   02-2415600 - 10 ต่อ 73530-1


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(หลังเก่าชั้น 2) ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

02-2415600 - 10 ต่อ 73600-1

  • สาขากันทรลักษ์
  • เลขที่ 183/3-4 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73610-1

  • สาขาขุขันธ์
  • เลขที่ 128/8-10 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73620-1

  • สาขาอุทุมพรพิสัย
  • เลขที่ 757-758 หมู่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73630-1


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

02-2415600 - 10 ต่อ 73700

  • สาขาท่าตูม
  • เลขที่ 488 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

   02-2415600 - 10 ต่อ 73710

  • สาขาปราสาท
  • เลขที่ 244-245 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กันแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

   02-2415600 - 10 ต่อ 73720


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

เลขที่ 78 ถ.สมเด็จ ต.ปทุม อ. เมือง จ.อุบลราชธานี

02-2415600 - 10 ต่อ 73800-1

  • สาขาพิบูลมังสาหาร
  • ที่ว่าการอำเภอ ถ.เทศบาล2 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73810-1

  • สาขาเดชอุดม
  • ที่ว่าการอำเภอ ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73820-1

  • สาขาตระการพืชผล
  • ที่ว่าการอำเภอ ถ.ประเทศธุรกิจ ต.ขุหลุ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73830-1

  • สาขาเขมราฐ
  • เลขที่ 579 หมู่ 7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73840-1

  • สาขาวารินชำราบ
  • เลขที่ 395/52-53 ถ.สกลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73850-1


 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ

ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญชั้น 1 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

02-2415600 - 10 ต่อ 73900-1

  • สาขาปทุมราชวงศา
  • ที่ว่าการอำเภอราชวงศา ต.นาหว้าใหญ่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

   02-2415600 - 10 ต่อ 73910-1