ที่อยู่สำนักงานสรรพสามิต 5 พื้นที่
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
 • อยู่ ณ กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ชั้น 1 เป็นการชั่วคราว (อยู่ระหว่างย้ายที่ทำการสำนักงาน)
 • โทรศัพท์ 02-2415600 - 10 ต่อ 51431-8
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 • ย้ายมาอยู่ที่ ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ 026757494-7503
 • เว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 คลิกที่นี่
 • แผนที่ (คลิกที่รูปเผื่อขยายขนาดแผนที่)
 • สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3
  • อยู่ ณ กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ชั้น 1
  • โทรศัพท์ 02-2415600 - 10 ต่อ 58526, 52715-8, 52232-7
  สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4
  • ย้ายมาอยู่ที่ อาคารเล้า เป้ง ง้วน 1 เลขที่ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 022738234-8
 • เว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 คลิกที่นี่
 • แผนที่สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 (คลิกที่รูปเผื่อขยายขนาดแผนที่)
 • สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5
  • ย้ายมาอยู่ที่ อาคาร ณ นคร เลขที่ 99/34 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • โทรศัพท์ 025761721 - 5
 • เว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 คลิกที่นี่
 • แผนที่สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (คลิกที่รูปเผื่อขยายขนาดแผนที่)